Distanční výuka

Smysly

3.května 2021  |   Distanční výuka   |   Bc. Michala Partíková
Cíle:
- Seznámit děti s pěti smysly a jejich funkcí v životě člověka
- Rozvíjet pozitivní city
- Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů(sluch, hmat, čich, chuť)
- Rozvíjet smyslové vnímání, pohybové a manipulační dovednosti
- Naučit se novou báseň, píseň
- Vést děti k estetickému vnímání a projevům
- Vést děti k hudebnímu cítění
- Procvičovat rytmizaci a hru na tělo a rytmizační nástroje

Foto RALLYE

3.května 2021  |   Distanční výuka   |   Bc. Michala Partíková

Soutěž venku pro děti:) Pobyt venku je pro děti i dospělé velmi důležitý, zlepší se fyzická a psychická kondice a to jde ruku v ruce s lepším zdravím a náladou.. Je to venku!

Přiřaď správně k fotce adresu.

zde máte 12 fotek + 13 adres

Vašim úkolem je na dané adrese najít místo z fotky a správně přiřadit a pozor jedna adresa je tam navíc, abychom vás zmátlo :D

TYGŘI I OPICE ŽIJÍ NEJEN V AFRICE

26.dubna 2021  |   Distanční výuka   |   Bc. Michala Partíková

-znát některá exotická zvířata a jejich místo výskytu

-poznat a pojmenovat nejznámější druhy exotických zvířat

-mít povědomí a životě těchto zvířat a o místech jejich výskytu a způsobu obživy

-vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení

-rozvíjet fantazii a tvořivost při práci s netradičními materiály

-seznámit děti s lidovými zvyky a tradicemi: ,,Čarodějky, je náš den, oprašte koště a pojďte ven!

lesní zvířata

19.dubna 2021  |   Distanční výuka   |   Bc. Michala Partíková

Cíle :

Poznat a pojmenovat některé druhy lesních zvířat

Blíže se seznámit se životem zvířat v lese

Získávat pozitivní vztah k přírodě

Poznávat zvuky zvířat


Na statku i ve chlévě zvířátka najdeme

12.dubna 2021  |   Distanční výuka   |   Bc. Michala Partíková

Hlavní cíle:

 - poznat a pojmenovat známé druhy hospodářských zvířat, zkoumat jejich život na farmě, význam  pro člověka

- získávat pozitivní vztah k přírodě

- soustředěně poslouchat příběh, děj, pohádku, a společně odpovědět na otázky

-zapamatovat si různé zvuky zvířat

-naučit se společné novou básničku a písničku

- být citlivý k přírodě, uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují

-projevovat bezpečný odstup vůči cizím zvířatům

-pohybovat se koordinovaně a jistě v přírodním terénu

 

Celkem článků: 17

Aktuality
Zveřejněno: 10.1.2022
Výběr stravného placeného.

v hotovosti bude dne : 10.1.2022 v době od 6:30 do 8:00 hod.

Rodiče kteří nemohou platit přes účet - tento den zaplatí v hotovosti.

Tento den se zároveň s lístečkem na stravné bude vydávat potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ.

Zveřejněno: 29.7.2021
Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

jelikož je naše MŠ v provozu, chceme Vás informovat o současně platných opatřeních návratu dětí do mateřských škol.

V platnosti je ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice ČR. Na jeho základě platí pro zákonné zástupce dětí povinnost informovat školu o jejich cestách do zahraničí v posledních 14 dnech. Pro tyto děti do 6 let v mateřských školách se uplatňuje zvláštní pravidla:

- v případě dětí do 6 let věku v mateřské škole, s výjimkou dětí přeshraničních pracovníků, kteří za účelem výkonu práce alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu, nesmí mateřská škola umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy, čili: 

Pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů od vstupu do ČR. I kdyby se podrobily testu a výsledek byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace.

Děti, které dovršily 6 let věku, tak na ně se vztahují stejná pravidla jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí. 

- od 1.9.2021 se povinnost testovat děti vzdělávající se v mateřských školách nevztahuje

- pro osoby, s výjimkou dětí do 6 let, vstupující do mateřské školy nadále platí povinnost ochrany dýchacích cest (respirátor, nano - rouška), dodržování hygienických pravidel (dezinfekce rukou) a z důvodu malých prostor v šatně školy doprovod dětí jen v jedné osobě.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás 
Zobrazit vše

Anketa
Kalendář akcí

Dnes je 16. ledna 2022
a svátek má Ctirad.

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Pokračováním s tím souhlasíte.