Stravování

Bc. Michala Partíková  |   433x  |  

Stravování

Stravování v MŠ zabezpečuje školní jídelna MŠ. Stravování se v mateřské škole řídí provozním a stravovacím řádem. Pokud je dítě v MŠ v době podávání jídla, stravuje se vždy.

Výše stravného je určena dle finančních normativů na nákup potravin podle vyhlášky 107/2005 o školním stravování dle úprav cen potravin může během školního roku dojít k navýšení této částky.

Děti s odkladem školní docházky jsou zařazeny do kategorie strávníků 7 - 10 let.

Zákonní zástupci hradí:

  • úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 300 Kč za měsíc
  • předškolní děti úplatu neplatí
  • stravné dětí ve výši 35,-Kč/na den/
    • přesnídávka 8-Kč
    • oběd 20,-Kč
    • odpolední svačina 7,-Kč

Poplatky za stravné spolu s úplatou za předškolní vzdělávání se hradí bezhotovostně na účet školy  nebo v hotovosti u vedoucí stravování. Vždy k 1 - 5. dni v měsíci zákonný zástupce uhradí úměrnou výši měsíčního poplatku za stravné spolu s úplatou za předškolní vzdělávání, která je vždy k poslednímu dni v měsíci zúčtována. Datum výběru je vždy upřesněn na nástěnce školního stravování v šatně dětí.

Číslo účtu: 2901853050/2010

Aktuality
Zveřejněno: 10.1.2022
Výběr stravného placeného.

v hotovosti bude dne : 10.1.2022 v době od 6:30 do 8:00 hod.

Rodiče kteří nemohou platit přes účet - tento den zaplatí v hotovosti.

Tento den se zároveň s lístečkem na stravné bude vydávat potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ.

Zveřejněno: 29.7.2021
Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

jelikož je naše MŠ v provozu, chceme Vás informovat o současně platných opatřeních návratu dětí do mateřských škol.

V platnosti je ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice ČR. Na jeho základě platí pro zákonné zástupce dětí povinnost informovat školu o jejich cestách do zahraničí v posledních 14 dnech. Pro tyto děti do 6 let v mateřských školách se uplatňuje zvláštní pravidla:

- v případě dětí do 6 let věku v mateřské škole, s výjimkou dětí přeshraničních pracovníků, kteří za účelem výkonu práce alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu, nesmí mateřská škola umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy, čili: 

Pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů od vstupu do ČR. I kdyby se podrobily testu a výsledek byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace.

Děti, které dovršily 6 let věku, tak na ně se vztahují stejná pravidla jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí. 

- od 1.9.2021 se povinnost testovat děti vzdělávající se v mateřských školách nevztahuje

- pro osoby, s výjimkou dětí do 6 let, vstupující do mateřské školy nadále platí povinnost ochrany dýchacích cest (respirátor, nano - rouška), dodržování hygienických pravidel (dezinfekce rukou) a z důvodu malých prostor v šatně školy doprovod dětí jen v jedné osobě.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás 
Zobrazit vše

Anketa
Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Pokračováním s tím souhlasíte.