Nadstandardní činnost

Bc. Michala Partíková  |   1523x  |  

FLÉTNA                             

Flétna je pro děti prvním a nejjednodušším hudebním nástrojem, který pozitivně působí na zdraví dýchacího ústrojí, motoriku prstů a především děti sblíží s hudbou a hudební naukou. Děti zde procvičí rytmus, naučí se hrát jednoduché písničky.

Kroužek flétny vede každý čtvrtek od 14:30 - 15:00 hod. paní učitelka Lenka Kmeťová


JÓGA PRO DĚTI

 Jóga - cvičení jógy dětem přináší radost, pohyb, sebevědomí. Jóga dětem pomáhá lépe vnímat své tělo a respektovat sebe i své okolí, dochází ke zklidnění celého těla.

U nás ve školce vše probíhá hravou formou.

Kroužek jógy vede každé úterý od 14:30 -15:00 hod. paní učitelka Michaela Špeciánová


 MAŽORETKY A POMPONY

 Pohybově a tanečně zaměřené činnosti, kde děti získávají pohybové dovednosti, učí se sladit pohyb s hudbou, dodržovat rytmus, správnou koordinaci pohybů rukou a nohou, pohybem vyjadřovat různé druhy hudby.

Kroužek mažoretek vede každé pondělí od 14:30 - 15:30 hodin paní učitelka Bc. Michala Partíková


 LOGOPEDICKÁ PREVENCE V MŠ

Špatná výslovnost dětí může být jednou z překážek, proč rodiče dítěte musí požádat o odklad školní docházky. Aby z tohoto důvodu bylo „odkladových" dětí co nejméně, systematicky se zaměřujeme na logopedickou prevenci našich dětí, a to zejména dětí ve středním a předškolním věku. U všech dětí provádíme logopedický screening a všechny děti jsou zapojovány do logopedických chvilek. Dětem s potřebou podpory v rozvoji řečových dovedností je věnována individuální péče. Dětem, které jsou v péči klinického logopeda napomáháme rodičům, v rámci našich kompetencí, rozvíjet řečové dovednosti dítěte dle pokynů logopeda. Logopedické chvilky probíhají v rámci každodenní činnosti s dětmi.

Cílem logochvilek je podpora přirozeného rozvoje řeči dětí, rozvoje řečových dovedností dětí, prevence vzniku vad řeči, případně odhalení možné poruchy či nesprávného vývoje řeči. V žádném případě se nejedná o nápravu hlásek, tu mohou provádět jen odborníci.


Obsahem logochvilek:

•Dechová cvičení

•Hlasová cvičení

•Nápodoba zvuků

•Cvičení motoriky mluvidel

•Cvičení fonematického sluchu

•Artikulační cvičení

•Rozvoj sluchové a zrakové percepce

•Rozvoj slovní zásoby, logické myšlení

•Koncentrace pozornosti

Individuálně se dětem věnujeme ve středu v době odpoledního odpočinku v rámci spolupráce s DDM Duchcov, kdy za dětmi dochází Bc. Alena Jílková, která bude podporovat přirozený rozvoj komunikace formou zábavy a her.


Anketa
Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Pokračováním s tím souhlasíte.