Nadstandardní činnost

Bc. Michala Partíková  |   632x  |  


                        FLÉTNA

Flétna je pro děti prvním a nejjednodušším hudebním nástrojem, který pozitivně působí na zdraví dýchacího ústrojí, motoriku prstů a především děti sblíží s hudbou a hudební naukou. Děti zde procvičí rytmus, naučí se hrát jednoduché písničky.

Kroužek flétny vede každý čtvrtek od 14:30 - 15:00 hod. paní učitelka Lenka Kmeťová


                                       JÓGA PRO DĚTI 

Jóga - cvičení jógy dětem přináší radost, pohyb, sebevědomí. Jóga dětem pomáhá lépe vnímat své tělo a respektovat sebe i své okolí, dochází ke zklidnění celého těla.

U nás ve školce vše probíhá hravou formou.

Kroužek jógy vede každé úterý od 14:30 -15:00 hod. paní učitelka Michaela Špeciánová            MAŽORETKY A POMPONY

Pohybově a tanečně zaměřené činnosti, kde děti získávají pohybové dovednosti, učí se sladit pohyb s hudbou, dodržovat rytmus, správnou koordinaci pohybů rukou a nohou, pohybem vyjadřovat různé druhy hudby.

Kroužek mažoretek vede každé pondělí od 14:30 - 15:30 hodin paní učitelka Bc. Michala Partíková                 LOGOPEDIE 


Logopedie je důležitou součástí pedagogické činnosti, která výrazně přispívá k rozvoji přiměřené jazykové vybavenosti. Podporuje přirozený rozvoj komunikace u dětí.

Logopedie bude zaměřena na intenzivní rozvoj komunikačních a řečových dovedností.

Rozvoj aktivní a pasivní slovní zásoby.

Vždy je nutné navštívit klinického logopeda - spolupracujeme.

Dětem dejte do MŠ vždy notýsek a pracovní listy, které máte doma procvičovat !

Kroužek logopedie vede každou středu od 14:30 hodin paní učitelka Bc. Eliška ČermákováAktuality
Zveřejněno: 10.1.2022
Výběr stravného placeného.

v hotovosti bude dne : 10.1.2022 v době od 6:30 do 8:00 hod.

Rodiče kteří nemohou platit přes účet - tento den zaplatí v hotovosti.

Tento den se zároveň s lístečkem na stravné bude vydávat potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ.

Zveřejněno: 29.7.2021
Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

jelikož je naše MŠ v provozu, chceme Vás informovat o současně platných opatřeních návratu dětí do mateřských škol.

V platnosti je ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice ČR. Na jeho základě platí pro zákonné zástupce dětí povinnost informovat školu o jejich cestách do zahraničí v posledních 14 dnech. Pro tyto děti do 6 let v mateřských školách se uplatňuje zvláštní pravidla:

- v případě dětí do 6 let věku v mateřské škole, s výjimkou dětí přeshraničních pracovníků, kteří za účelem výkonu práce alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu, nesmí mateřská škola umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy, čili: 

Pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů od vstupu do ČR. I kdyby se podrobily testu a výsledek byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace.

Děti, které dovršily 6 let věku, tak na ně se vztahují stejná pravidla jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí. 

- od 1.9.2021 se povinnost testovat děti vzdělávající se v mateřských školách nevztahuje

- pro osoby, s výjimkou dětí do 6 let, vstupující do mateřské školy nadále platí povinnost ochrany dýchacích cest (respirátor, nano - rouška), dodržování hygienických pravidel (dezinfekce rukou) a z důvodu malých prostor v šatně školy doprovod dětí jen v jedné osobě.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás 
Zobrazit vše

Anketa
Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Pokračováním s tím souhlasíte.