Rozpočet školy

Bc. Michala Partíková  |   612x  |  

Škola je příspěvkovou organizací a hospodaří v rámci svého rozpočtu s rozpočtovými prostředky stanovenými zřizovatelem.

Krajský úřad poskytuje škole finanční prostředky na platy a náhrady platů. Popřípadě mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na náklady stanovené na odvody do sociálních a zdravotních fondů a ostatní náklady vyplývajících z pracovněprávních vztahů.

Škola též hospodaří s prostředky od zřizovatele na provoz školy, dále pak s úplatou za předškolní vzdělávání od rodičů dětí navštěvujících mateřskou školu a s vlastními prostředky (dary, dotace), ve smyslu vyhl.č. 250/2000 Sb., ve znění č. 450/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Hospodaření školy se řídí zákonem zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění 450/2001 o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.

                         


ROZPOČET 2021/2022

Finanční prostředky na provoz školy

VÝNOSYNÁKLADY

Dotace MÚ – 451.000,- Kč

NIV – školné

Čerpání fondů

Finanční prostředky na platy zaměstnanců

VÝNOSYNÁKLADY

Dotace KÚ –  3.892.091,- Kč

Anketa
Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Pokračováním s tím souhlasíte.